Regulamin serwisu

Poniższy regulamin, określa wszystkie aspekty dotyczące realizacji i obsługi zamówień na portalu 1000caloriesdiet.com., w tym sposoby płatności, warunki dostępu a także zwroty i reklamacje.

§1 Definicja pojęć występujących

Administrator danych, Sprzedawca, Właściciel, Administrator serwisu – Up You Go sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Czackiego 49/49, 85-138 Bydgoszcz wpisana do XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze: 0000600328. Wysokość kapitału zakładowego 5000zł. NIP: 7010545348, REGON: 363682484.

Serwis/Sklep – niniejsza strona internetowa stanowiąca wirtualną bazę wiedzy należącą wyłącznie do Administratora serwisu. Serwis dostępny jest pod adresem: 1000caloriesdiet.com za pośrednictwem którego można czytać treści bezpłatne, jak również wykupić subskrypcje do treści Premium.

Kupujący, Zamawiający, Klient – wszystkie podmioty w tym osoby fizyczne, które złożyły zamówienie za pośrednictwem serwisu.

Regulamin – treść przedstawiona na tej stronie. Niniejszy regulamin.

Subskrypcja – treść Premium na stronie Serwisu podlegająca opłacie.

Zamówienie – wola zamawiającego do nabycia określonych treści serwisu za pośrednictwem wypełnionego formularza i dostępnych metod płatności. Wola  Kupującego zmierza bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży subskrypcji na odległość za pośrednictwem Serwisu. Zamówienie określa co najmniej rodzaj i ilość wybranych subskrypcji.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Przedstawiony regulamin określa aktualne możliwości, zasady i sposoby komunikacji składania zamówień w Serwisie. Regulamin określa wszystkie warunki sprzedaży na terenie Europy.
 2. Aby złożyć zamówienie w Serwisie wymagane jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do internetu, adresu poczty elektronicznej e-mail. Dostęp do Serwisu jest możliwy za pomocą przeglądarki internetowej.
 3. Przedmiotem sprzedaży są treści Premium dostępne na podstronach Serwisu. Dostęp do treści jest jednorazowy określony czasowo z możliwością pobrania wykupionych treści.
 4. Podane ceny na stronie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 5. Wszystkie informacje dotyczące poszczególnych Subskrypcji nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Serwisu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy zakupu subskrypcji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Zabrania się użytkownikom Serwisu (w tym zamawiającym) udostępniania zakupionych treści Premium osobom trzecim. Powielania zakupionych materiałów lub wykorzystywaniu ich w sposób komercyjny.

§3 Obsługiwanie zamówień

1. Klient może złożyć zamówienie tylko za pomocą Serwisu;

2. Aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem: https://1000caloriesdiet.com/, Kupujący musi wybrać interesujące go zasoby, wypełnić interaktywny formularz i wybrać dostępną metodę płatności.

3. Po złożeniu zamówienia, Zamawiający otrzymuje:

 • potwierdzenie złożenia zamówienia na pocztę e-mail wraz z potrzebnymi informacjami dotyczącymi praw i obowiązków konsumenckich.
 • Opcjonalnie wiadomość e-mail z linkiem weryfikacyjnych do rozpoczęcia Subskrypcji lub wiadomość e-mail z kodem, który należy wpisać w celu weryfikacji dostępu do zasobów Premium. W otrzymanej wiadomości jest zawarty również okres(czas), w którym użytkownik może korzystać z zawartości treści Premium.
 • Wiadomość e-mail z wybranym zasobem cyfrowym bądź bezpośrednim linkiem do pobrania lub odtworzenia zakupionego zasobu.

4. W sytuacji zauważenia niezgodności przez Zamawiającego w przesłanych przez Serwis wiadomościach, o której mowa w §3 podpunkt 3. Regulaminu, Administrator prosi o niezwłoczny kontakt za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://1000caloriesdiet.com/pl/kontakt/ w celu najszybszego skorygowania niezgodności lub błędu.

5. Istnieje możliwość modyfikacji realizacji zamówienia w przeciągu 60minut od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://1000caloriesdiet.com/pl/kontakt/.

6. Treści oferowane przez Serwis są w formie elektronicznej. Technologia wyświetlania zakodowana jest za pomocą języka HTML/CSS oraz w plikach PDF. Zamawiający w celu dokonania zakupów i swobodnego przeglądania treści powinien korzystać  z urządzenia elektronicznego – komputera, tabletu lub telefonu komórkowego (smartfona) z dostępem do internetu. Ponadto w celu poprawnego odczytu plików PDF wymagany jest program do odtworzenia plików zapisanych w formacie PDF.

7. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na zawarcie umowy na odległość.

§4 Dostępne metody płatności

1. Serwis udostępnia poniższe metody płatności:

 1. za pośrednictwem bramki płatności STRIPE.

Termin płatności w przypadku skorzystania z serwisu rozliczeniowego STRIPE wypada bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Aby móc korzystać z treści Premium wymagane jest uregulowanie wartości zamówienia przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.

§5 Warunki dostawy

 1. Dostęp do produktu elektronicznego odbywa się za pomocą weryfikacji opłaconego zamówienia. Istnieją dwie możliwości weryfikacji – za pomocą linku uwierzytelniającego przesłanego za pośrednictwem poczty e-mail bądź kodu, który umożliwia korzystanie z treści Premium.
 2. Otrzymanie/przeglądanie zakupionych treści jest możliwe tylko za pośrednictwem sprzętu elektronicznego w postaci komputera, laptopa, tabletu bądź smartfona z dostępem do internetu i zainstalowanym oprogramowaniem do przeglądania zasobów sieci.
 3. Dostęp do Subskrypcji i innych treści elektronicznych oferowanych przez serwis, w tym ebokoów jest możliwy również poza granicami Polski.
 4. Podczas każdego etapu zamówienia klient może zgłosić swoje wątpliwości bądź pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej: contact@1000caloriesdiet.com.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującym polskim prawem dotyczących treści cyfrowych – użytkownik jest powiadomiony przed wykupieniem subskrypcji lub dostępu do materiałów cyfrowych w tym ebooka o braku możliwości odstąpienia od umowy.
  Zapis niniejszego punktu regulaminu zgodny jest z wytyczną UOKiK:  http://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/umowy-szczegolne/
 2. Wszelkie niejasności lub uwagi dotyczące zawarcia umowy należy kierować na adres Właściciela serwisu lub pod wskazany adres poczty elektronicznej: contact@1000caloriesdiet.com

§7 Reklamacje i rękojmia

 1. Wszystkie reklamacje z tytułu niedostępności bądź niezgodności dostarczonego materiału z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres sprzedawcy lub poprzez wiadomości elektroniczne kierowane pod adres: contact@1000caloriesdiet.com w tytule wpisując „REKLAMACJA”.
 2. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacji Zamawiający powinien dobrowolnie podać dane kontaktowe, na które Administrator Serwisu ma skierować odpowiedź.
 3. Administrator w ciągu 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji i odpowie na dane z którego wpłynęło zgłoszenie bądź inne wskazane przez Zamawiającego dane.

§8 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych personalnych i wymiarowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne jest do realizacji zamówienia i możliwości korzystania ze wszystkich treści Serwisu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych wykonujemy wyłącznie po wyraźnej zgodzie Zamawiającego.
 3. Wszystkie najważniejsze informacje odnośnie danych osobowych dostępne są w dziale „Ochrona danych osobowych – RODO„.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są ujęte regulacjami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie ingeruje w swobodę i ograniczenie możliwości Zamawiającego w myśl obowiązującego prawa. Jesli istnieją sprzeczności pomiędzy punktami Regulaminu Serwisu a aktualnymi przepisami prawa to pierwszeństwo mają przepisy obowiązującego prawa.
 3. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 4. Regulamin Serwisu dostępny jest w wersji elektronicznej tutaj: „Regulamin Sklepu