Regulamin serwisu

Poniższy regulamin, określa wszystkie aspekty dotyczące realizacji i obsługi zamówień na portalu 1000caloriesdiet.com., w tym sposoby płatności, warunki dostępu a także zwroty i reklamacje.

§1 Definicja pojęć występujących

Administrator danych, Sprzedawca, Właściciel, Administrator serwisu – Up You Go sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Czackiego 49/49, 85-138 Bydgoszcz wpisana do XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze: 0000600328. Wysokość kapitału zakładowego 5000zł. NIP: 7010545348, REGON: 363682484.

Serwis/Sklep – niniejsza strona internetowa stanowiąca wirtualną bazę wiedzy należącą wyłącznie do Administratora serwisu. Serwis dostępny jest pod adresem: 1000caloriesdiet.com za pośrednictwem którego można czytać treści bezpłatne, jak również wykupić subskrypcje do treści Premium.

Kupujący, Zamawiający, Klient – wszystkie podmioty w tym osoby fizyczne, które złożyły zamówienie za pośrednictwem serwisu.

Regulamin – treść przedstawiona na tej stronie. Niniejszy regulamin.

Subskrypcja – treść Premium na stronie Serwisu podlegająca opłacie.

Zamówienie – wola zamawiającego do nabycia określonych treści serwisu za pośrednictwem wypełnionego formularza i dostępnych metod płatności. Wola  Kupującego zmierza bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży subskrypcji na odległość za pośrednictwem Serwisu. Zamówienie określa co najmniej rodzaj i ilość wybranych subskrypcji.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Przedstawiony regulamin określa aktualne możliwości, zasady i sposoby komunikacji składania zamówień w Serwisie. Regulamin określa wszystkie warunki sprzedaży na terenie Europy.
 2. Aby złożyć zamówienie w Serwisie wymagane jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do internetu, adresu poczty elektronicznej e-mail. Dostęp do Serwisu jest możliwy za pomocą przeglądarki internetowej.
 3. Przedmiotem sprzedaży są treści Premium dostępne na podstronach Serwisu. Dostęp do treści jest jednorazowy określony czasowo z możliwością pobrania wykupionych treści.
 4. Podane ceny na stronie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 5. Wszystkie informacje dotyczące poszczególnych Subskrypcji nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Serwisu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy zakupu subskrypcji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Zabrania się użytkownikom Serwisu (w tym zamawiającym) udostępniania zakupionych treści Premium osobom trzecim. Powielania zakupionych materiałów lub wykorzystywaniu ich w sposób komercyjny.

§3 Obsługiwanie zamówień

1. Klient może złożyć zamówienie tylko za pomocą Serwisu;

2. Aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem: https://1000caloriesdiet.com/, Kupujący musi wybrać interesujące go zasoby, wypełnić interaktywny fomularz i wybrać dostępną metodę płatności.

3. Po złożeniu zamówienia, Zamawiający otrzymuje:

 • potwierdzenie złożenia zamówienia na pocztę e-mail wraz z potrzebnymi informacjami dotyczącymi praw i obowiązków konsumenckich.
 • wiadomość e-mail z linkiem weryfikacyjnych do rozpoczęcia Subskrypcji lub wiadomość e-mail z kodem, który należy wpisać w celu weryfikacji dostępu do zasobów Premium. W otrzymanej wiadomości jest zawarty również okres(czas), w którym użytkownik może korzystać z zawartości treści Premium.

4. W sytuacji zauważenia niezgodności przez Zamawiającego w przesłanych przez Serwis wiadomościach, o której mowa w §3 podpunkt 3. Regulaminu, Administrator prosi o niezwłoczny kontakt za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://1000caloriesdiet.com/pl/kontakt/ w celu najszybszego skorygowania niezgodności lub błędu.

5. Istnieje możliwość modyfikacji realizacji zamówienia w przeciągu 60minut od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://1000caloriesdiet.com/pl/kontakt/.

6. Treści oferowane przez Serwis są w formie elektronicznej. Technologia wyświetlania zakodowana jest za pomocą języka HTML/CSS oraz w plikach PDF. Zamawiający w celu dokonania zakupów i swobodnego przeglądania treści powinien korzystać  z urządzenia elektronicznego – komputera, tabletu lub telefonu komórkowego (smartfona) z dostępem do internetu. Ponadto w celu poprawnego odczytu plików PDF wymagany jest program do odtworzenia plików zapisanych w formacie PDF.

7. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na zawarcie umowy na odległość.

§4 Dostępne metody płatności

1. Serwis udostępnia poniższe metody płatności:

 1. za pośrednictwem bramki płatności Tpay.

Termin płatności w przypadku skorzystania z serwisu rozliczeniowego Tpay wypada bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Aby móc korzystać z treści Premium wymagane jest uregulowanie wartości zamówienia przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.

§5 Warunki dostawy

 1. Dostęp do produktu elektronicznego odbywa się za pomocą weryfikacji opłaconego zamówienia. Istnieją dwie możliwości weryfikacji – za pomocą linku uwierzytelniającego przesłanego za pośrednictwem poczty e-mail bądź kodu, który umożliwia korzystanie z treści Premium.
 2. Otrzymanie/przeglądanie zakupionych treści jest możliwe tylko za pośrednictwem sprzętu elektronicznego w postaci komputera, laptopa, tabletu bądź smartfona z dostępem do internetu i zainstalowanym oprogramowaniem do przeglądania zasobów sieci.
 3. Dostęp do Subskrypcji jest możliwy również poza granicami Polski.
 4. Podczas każdego etapu zamówienia klient może zgłosić swoje wątpliwości bądź pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej: contact@1000caloriesdiet.com.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującym polskim prawem dotyczących treści cyfrowych – użytkownik jest powiadomiony przed wykupieniem subskrypcji o braku możliwości odstąpienia od umowy.
  Zapis nieniejszego punktu regulaminu zgodny jest z wytyczną UOKiK:  http://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/umowy-szczegolne/
 2. Wszelkie niejasności lub uwagi dotyczące zawarcia umowy należy kierować na adres Właściciela serwisu lub pod wskazany adres poczty elektronicznej: contact@1000caloriesdiet.com

§7 Reklamacje i rękojmia

 1. Wszystkie reklamacje z tytułu niedostępności bądź niezgodności dostarczonego materiału z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres sprzedawcy lub poprzez wiadomości elektroniczne kierowane pod adres: contact@1000caloriesdiet.com w tytule wpisując „REKLAMACJA”.
 2. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacji Zamawiający powinien dobrowolnie podać dane kontaktowe, na które Administrator Serwisu ma skierować odpowiedź.
 3. Administrator w ciągu 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji i odpowie na dane z którego wpłynęło zgłoszenie bądź inne wskazane przez Zamawiającego dane.

§8 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych personalnych i wymiarowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne jest do realizacji zamówienia i możliwości korzystania ze wszystkich treści Serwisu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych wykonujemy wyłącznie po wyraźnej zgodzie Zamawiającego.
 3. Wszystkie najważniejsze informacje odnośnie danych osobowych dostępne są w dziale „Ochrona danych osobowych – RODO„.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są ujęte regulacjami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie ingeruje w swobodę i ograniczenie możliwości Zamawiającego w myśl obowiązującego prawa. Jesli istnieją sprzeczności pomiędzy punktami Regulaminu Serwisu a aktualnymi przepisami prawa to pierwszeństwo mają przepisy obowiązującego prawa.
 3. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 4. Regulamin Serwisu dostępny jest w wersji elektronicznej tutaj: „Regulamin Sklepu