Ochrona danych osobowych (RODO)

  1. Podawanie danych osobowych oraz danych dodatkowych (wzrost, waga) jest całkowicie dobrowolne. Jednak są to informacje niezbędne do zrealizowania zamówienia dostępu do treści na stronie.
  2. Wszystkie otrzymane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Administratora danych w celu realizacji bądź obsługi zamówień. Niniejszy punkt oparty jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”,
    Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż realizacja lub obsługa zamówienia jest możliwe tylko i wyłącznie po jasnym zaznaczeniu dobrowolnej zgody dodatkowej przez zamawiającego.
  3. Każdy kupujący, realizujący dostęp do serwisu ma prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych. Ponadto ich sprostowania, a także zażądania zaniechania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania lub przeniesienia danych. Każdemu zamawiającemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Dane osoby zamawiającej będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji i obsługi zamówienia, jak również przez czas wymagany do złożenia roszczeń lub czasu ich przedawnienia. Czas przetwarzania danych osobowych może być dłuższy tylko w przypadku, gdy kupujący wyraził taką chęć – na przykład rejestrując się w 12 miesięcznym newsletterze serwisu i nie zażądał zmiany swojej decyzji.
  5. Pośrednikami lub bezpośrednimi odbiorcami danych osobowych wymaganych do realizacji zamówienia mogą być również podmioty sprawujące jego bezpośrednią obsługę. W skład takich podmiotów wchodzą: firmy obsługujące płatności elektroniczne, firmy wysyłkowe, placówki pocztowe, banki agencje reklamowe świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, uprawnione organy państwowe.